Gửi câu hỏi


Câu hỏi mới nhất

Cắt trĩ bao lâu thì lành?

Người đăng: Ngần
Ngày đăng: 27-09-2018 08:51

Làm thế nào để búi trĩ co lên?

Người đăng: Nguyễn Mi Mi
Ngày đăng: 30-07-2018 11:04

Thuốc bôi nào làm co, teo rụng búi trĩ?

Người đăng: Bùi Hồng Nhung
Ngày đăng: 30-07-2018 11:03

Búi trĩ có tự co lên được không?

Người đăng: Nguyễn Văn An
Ngày đăng: 30-07-2018 11:02

Sa búi trĩ là gì?

Người đăng: Nguyễn Thanh Duy
Ngày đăng: 30-07-2018 11:01